Pela
Металообработване

Основана през 1994 година, Пела ЕООД изнася над 90% от продукцията си за държави от Западна Европа. 

Производство

Високото качество на произведените стоки е гарантирано от висококачествените материали, които се използват в процеса, както и нашият висококвалифициран екип с дългогодишен опит в индустрията.

Производствената дейност е съсредоточена около гр. Тетевен и по-специално - в с. Градежница. Фабриката, в която се изработват нашите продукти, е с разгърната площ от 20 000 кв.м., като главното производствено хале е разположено на 3 000 кв.м.